desing and technology checkmt
Laboratuvar Sonuçları

Covid-19 Dönemi Yatan Hasta Ziyaret Kuralları

Covid-19 Pandemisi ülkemizde Sağlık Bakanlığımız bünyesinde Bilim Kurulunun öneri ve görüşleri doğrultusunda önlemler ve uygulamalar zamana ve şartlara göre güncellenmekte ve yayınlanmatadır. Bu doğrultuda kurumumuz Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca Sağlık Kurumları Çalışma Rehberi ve Enfeksiyon Kontrolü önlemleri yayınına istinaden aşağıdaki önlemleri almıştır.

Hastanemiz Coronavirüs Pandemi Komitesi tarafından alınan karar sonucu;

 Dahiliye ve Cerrahi Servislerinde yatan hastaların ziyaret saatleri,  hafta içi mesai saatleri dışında olmak üzere saat 16:00 ile 18:00 arasında belirlenmiş olup, ziyaretin uygun koruyucu ekipmanları kullanarak  tek kişi tarafından yapılmasına, hafta sonu ziyaretçi kabul edilmemesine,

Yoğun Bakım Ünitesi, Huzurevleri ve İhtiyarhanede ise ziyaretlerin yasaklanmasına karar verilmiştir.

COVİD-19'dan hastalarımızı korumak için kurallara uyulmasını rica ederiz.

1.      UYGULAMA

1.1.     HASTA ZIYARETINDEN GENEL OLARAK AMAÇLANANLAR;

• Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (giysi, yiyecek v.b.)

• Hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek

• Hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak

• Toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden olan hasta ziyareti usullüne uygun olarak yapıldığında, hastanızın moral düzeyini yükselterek iyileşme sürecine olumlu etki yapar.

 

1.2.     HASTANIN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ KİME VEYA KİMLERE BİLGİ VERİLİR?

Hastanın tanı ve tedavisi ile ilgili bilgiyi sadece hastanın hekimi tarafından verilir.

§        Hasta erişkin ve şuuru açık ise; Kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir

§        Hastanın şuuru kapalı ise; Birinci derece yakınına bilgi verilir

§        Hasta çocuk ise; Ebeveynine bilgi verilir. Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

§        Klinikte yatan diğer hastalarla ilgili bilgiler ve hasta kayıtları hekimi ve ilgili hemşiresi dışında kimseye verilmez.

1.3.     HANGİ HASTALAR İÇİN ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEZ?

§        Yoğun bakımda yatan hastalar

§        Bulaşıcı hastalığı olan hastalar

§        Bağışıklık sistemi bozuk hastalar

§        Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar (Bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır)

 

1.4.     KİMLERİN HASTA ZİYARETİNDE BULUNMASINA İZİN VERİLMEZ?

§        10 yaş altı çocuklar,

§        Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar

§     İshal ,tat ve koku alma bozukluğu, kas ve bağ ağrısı,halsizlik şikayeti bulunanlar ile COVİD-19 temas riskli bulunanlar

§        Herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar

§        Enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler

 

1.5.     HASTA ZİYARETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

§        İzin verilmediği özel durumlara riayet edilmeli.

§        Hasta ziyaretinin, ziyaret saatlerinde yapılmalı.

§        Ziyaret süresi kısa tutulmasına ( tercihen en fazla 10 dakika)

§        Her hasta başında tek kişiden fazla ziyaretçi olmamasına ve diğer hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşulmamasına.

§        Hasta yataklarına oturulmamasına.

§        Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmasına

§        Hasta ziyaretine getirilen yiyecek ve canlı çiçeklerin odanın içine alınmamasına.

§         Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemesine, aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemesine.

§        Hasta mahremiyetine saygı gösterilmesine.

§        Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmasına.

 

1.6.     HASTA REFAKATÇI KURALLARI     

§        Refakatçi yaka kartını takacaktır.

§        Hasta odasının düzenli olmasına dikkat edecektir.

§        Hemşirelerce verilen hasta bakım eğitimi kurallarına uymalıdır.

§        Hastane kurallarına riayet etmelidir.

§        Hastasının yanından ayrılacağı durumda ve refakatçi değişimlerinde hemşireye haber vermelidir.