desing and technology checkmt
Laboratuvar Sonuçları
 
Dr. Seçkin Demirci
Acil Servis

YAŞLI BAKIMEVLERİ

Sevdiklerimizi hep iyi görmek,onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak  isteriz.  Onlardan ayrılmak hayatımızda en korktuğumuz duyguların başında gelir.Kültürümüzde yaşlı,engelli,hasta veya bakım ihtiyacı olan bireylere yardımcı olmak büyük bir erdem olarak görülür.Fakat bir noktadan sonra,onların ihtiyacını karşılayamayacağımız evreye geliriz.Sosyal-kültürel nedenlerle en zor olan bu karar aşamasıdır.


  Genellikle evde bakım ihtiyacı olan kişileri örneklemek gerekirse,ileri yaşlı hastalar,Alzheimer Hastaları,Serebrovasküler Hastalık geçirenler (Felç,inme,kanama vb),çeşitli nedenlerle yatalak durumda olanlar (Trafik kazası,nörolojik Hastalıklar),kanser teşhisi almış kişilerdir.Bu kişilerde meydana gelebilecek tıbbi acil durumlara ivedilikle ,doğru ve tam olarak müdahale edilmelidir.Kurumdaki çalışanlar ve donanım yeterli düzeyde olmalıdır.Kurumumuz bu konuda tarihten gelen tecrübesi ve kurumsal yapısı ile Yaşlı Bakımevi hizmetlerinde Türkiye'nin önde kurumlarındandır.

    Bu hastaların vital bulgularının takibi,kişisel bakımı,ilaçlarının düzenli verilmesi,ilaç dozlarının ayarlanması,hastalıklarının takibi,beslenme bozuklarının önlenmesi,yatak yaralarının önlenmesi ve tedavisi,Osteoporozdan (kemik erimesi)  korunma önemlidir.Evde yakınlarına bakım hizmeti veren kişilerin hastalarına pozisyon verirken kırıklara yol açmaları sık gözüken bir durumdur.Sindirim sistemi kanamaları,anemi,kabızlık,idrar yolu enfeksiyonu,glob(idrar yapamama),sıvı elektrolit bozuklukları ,yutma güçlüğü,aspirasyon,pnömoni vb yatağa bağımlı hastalarda sık görülen sinsi seyreden durumlardır.

 Sevdiğimiz biri için bir Bakımevi arama zamanı geldiğinde, onların ihtiyaçlarına en uygun ortamın ne tür olduğunu belirlemek bazen zor olabilir. Bu sayfa bakımevinin ne olduğunu, hangi hizmetleri sağladığını ve kimler için olduğunu açıklamaktadır.

  Bakım ihtiyacı olan kişinin durumu ,ihtiyaçları değişken olduğundan, bakım hizmeti verecek kişilerin yeterli sayıda,yeterli tecrübede olması yanında,bulunduğu ortamda yeterli ekipmanın bulunmasıda hayatidir.Bakım hizmeti vermek multi-disipliner ,tecrübe gerektiren ciddi bir konudur.

  Bakım ihtiyacı olan kişilerin yakınlarının, en büyük korkuları bakımevlerinde kötü muameleye maruz kalmasıdır.Medyaya yansıyan bazı  feci görüntüler hepimizin hafızalarına kazınmış durumdadır.Bakım veren kişilerin verecekleri en büyük ilacın şefkat ve sevgi olduğunun bilincinde olmak gereklidir.

 1753 Yılından bugüne  vatandaşlarımıza hizmet veren kurumumuz,insani değerlerden ayrılmadan,modern bilimin gerekliliklerini sevgi ve şefkatle yerine getirmektedir.Sorumluluğunu üstlendiğimiz misafirlerimizi,artık ailemizin bir parçası olarak görmekten, yılların verdiği tecrübe ve birikim ile onlara hizmet etmekten gurur duyuyoruz.Unutulmamalıdır ki zaman içinde bizlerde hayatımızı devam ettirmek için yardıma ihtiyaç duyabiliriz. 

Lütfen Covid-19 ile ilgili önlemlere uyunuz. Saygı ve sevgilerimle...

 

"Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur."  M. K. Atatürk

 

 
Dr.Seçkin DEMİRCİ
Başhekim Yard.
 
 

Yaşlı Bakım Evlerimiz ile ilgili bilgi almak için iletişim bilgilerimiz

Yaşlı Bakımevi Yatış Birimi Sorumlusu Bayan Mariana 

0212 547 16 00  Dahili : 281