desing and technology checkmt
Laboratuvar Sonuçları

“Geriatri” sözcüğü "Yaşlı Tıbbı" anlamına gelir. Tüm dünyada, yaşlı sağlığı konusunu da içeren, yaşlılık bilimi olarak anılır. Tıpta Geriatri; yaşamın ilerleyen yıllarında, kişilerin, toplumdan soyutlanmadan yaşamlarını en kaliteli düzeyde sürdürmeleri ve çok yönlü değerlendirmelere dayalı tedaviyi hedef alan bilimsel uygulamaları içeren bilim dalıdır. Geriatri biliminin hedefi, yaşlının mevcut sağlık düzeyinin ve fonksiyonel durumunun korunması ve geliştirilmesidir.

Vakfımız Geriatri Servislerinde yaşlılarımız uzman hekimlerimizin kontrolünde, hemşire ve hasta bakıcılarımız gözetiminde güvenli ve huzurlu bir şekilde hayatlarını sürdürmektedirler.