desing and technology checkmt
Laboratuvar Sonuçları

VİZYON ve MİSYONUMUZ

Vizyon

Hastanemizin yüzyılların şefkati ile (1753 den beri) güncel teknoloji ile geniş kitlelere ulaşılabilecek örnek bir hizmet sunmak ve hasta memnuniyetini sağlamaktır.

 

Misyon

Çağdaş sağlık hizmeti sunumu anlayışı doğrultusunda insanımızın ruh ve beden sağlığını koruyup geliştirmek, hastalarımıza en iyi şekilde kaliteli sağlık hizmetini sunmaktır.

 

DeğerlerimizÖZEL İSTANBUL BALIKLI RUM HASTANESİ VAKFI

Kurumumuzun, misyonu ve vizyonu doğrultusunda belirlenmiş olan hedef ve amaçlarımız aşağıda belirtilmiştir. Hedef ve amaçlarımıza ulaşmak için tüm ekibimizle çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz.

HEDEF

AMAÇ

Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak.

·     Hastanemize sunulan her türlü sağlık hizmetinin, etik ilkelere bağlı olarak hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

Sağlıklı çalışma yaşamı oluşturmak ve uygunluğunu sağlamak.

·     Hastanemizde sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarının memnuniyetlerini üst düzeyde tutmak,

·     Sağlık çalışanlarının bağışıklama ve rutin muayenelerinin İSG mevzuatı kapsamında yapılmasını sağlamak.

·     Uygun işe uygun kriterde personel istihdam etmek, yapılmasına karar verilen işlem ve süreçlerde çalışanın sağlığını korumak.

Hastane alt yapı donanım eksikliklerini gidermek ve sürekliliğini sağlamak.

·     Hastanenin teknik alt yapısına yönelik zaman içinde ortaya çıkan cihaz ve donanım eksikliklerinin giderilmesi.

·     Hastane alt yapısının güncel ihtiyaçları karşılayacak şekilde eksikliklerinin giderilmesi.

Hastanenin gelir – gider dengesini iyileştirmek ve hastane işletmeciliğinde verimliliği artırmak

·     Hastanemizde alan yetersizliği olan hizmet birimlerinin yapılacak düzenlemelerle daha uygun alanlara taşınmasını sağlamak.

·     Hastanemiz hizmetleri ile ilgili reklam ve tanıtıcı faaliyetler yaparak hasta sayısını artırmak.

·     Hasta şikayetlerini azaltarak memnuniyeti sağlamak.

Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespitini sağlamak.

·     Hasta ve yakınlarının internet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan “Dilek ve Öneri” kutularından yapmış oldukları bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.

Hizmet içi eğitimler vererek, çalışanı yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırmak

·     Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlemek ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak.Başhekim
Uzm. Dr. Stati Leana