desing and technology checkmt
Laboratuvar Sonuçları

Yönetim Kurulumuz 1991 yılında seçimle işbaşına geldiğinde hastanenin durumu içler acısıydı. Yönetim Bu durumu düzeltmek için derhal faaliyete geçmiş, hastane binalarının tamir-bakım ve yenileme ile vakfa ait tapularının alınması bakımından uğraş vermek zorunda kalmıştır.

Hastane servisleri ıslah edilerek yeni doktor,hemşire ve personel ile takviye edilmiş,günün gereklerine uygun ve ihtiyaçları karşılayacak duruma getirilmiştir. gelişen ve değişen teknolojik şartlar karşında tüm servislere gerekli tıbbi alet-edevatların temini için üstün gayretler göstermiş ve göstermeye de devam etmektedir. Her yıl tıp alanındaki son gelişme ve yenilikleri takip ederek, imkanları ölçüsünde modern aletler satın almaktadır.

Hastanemizin kuruluşundan beri var olan Psikiyatri Servisi(ogünkü tabiriyle Asabiye) ayrıca buna bağlı olarak Alkol ve Madde Bağımlılığı Servisleri de (Anatolia Klinikleri) ilave edilerek faaliyete geçirilmiştir.Hastanemizde bütün branşlar etkin hale getirilmiş, ayrıca ve özellikle Geriatri Servisi'de hizmete sokulmuştur. Bugün deneyimli ekip imkanlarımızla çok sayıda yaşlıya huzur dolu bir ortam sağlamak ve sağlık problemlerini çözmeyi hedeflemekteyiz. Zira halkımızdan gelen ilgi ve destek bizi yeni atılımlara yöneltmektedir.

Vakfımız bu konuda da üzerine düşen görevi yaparak daha büyük hizmetler vermek azmindedir. Bütün bu faaliyetlerimizi organize edecek ve destekleyecek idari bölüm kadrosuda genişletilmiş, bilgisayar ağı kurarak hizmet vermektedir. Hastane Vakfımız bu çalışmaları ile halkımızın takdirini kazanmış olup seçkin kuruluşlar arasındaki yerini almıştır.

Yukarıda bahsedilen hizmetlerimizin gerçekleştirilmesinde bizlere yardımcı olan başta İş Bankası genel Müdürlüğü, iş Bankası sultanhamam şube Müdürü ile diğer kurum-kuruluş ve hayırsever kişilere teşekkür etmeyi borç biliriz.